# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-39ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง : 142  cm.

ความสูง : 12.77  m.