# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-40ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง : 51  cm.

ความสูง : 12.77  m.