# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-41ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง : 12.77  m.