# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-46ฝรั่ง

ชื่อต้นไม้ :  ฝรั่ง

เส้นรอบวง : 40  cm.

ความสูง :  5.43 m.