# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-47มะกอก

ชื่อต้นไม้ :  มะกอก

เส้นรอบวง : 69  cm.

ความสูง : 13.29  m.