# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-60อโศกอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  อโศกอินเดีย

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  3.67 m.