# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-63อโศกอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  อโศกอินเดีย

เส้นรอบวง :  70cm.

ความสูง :  3.67 m.