# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-67อโศกอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  อโศกอินเดีย

เส้นรอบวง :  71 cm.

ความสูง :  3.67 m.