# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-69มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 108  cm.

ความสูง :   12.17    m.