# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-70กระดังงา

ชื่อต้นไม้ :  กระดังงา

เส้นรอบวง :    66   cm.

ความสูง :       4.05     m.