# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-72ไทร

ชื่อต้นไม้ :  ไทร

เส้นรอบวง :  72     cm.

ความสูง :     4.05       m.