# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-73สะเดา

ชื่อต้นไม้ :  สะเดา

เส้นรอบวง :   180    cm.

ความสูง :    12.30        m.