# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-1เสลา

ชื่อต้นไม้ :  เสลา

เส้นรอบวง :    35   cm.

ความสูง :           4.13 m.