# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-2หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :      75 cm.

ความสูง :           6.35 m.