# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-3เสลา

ชื่อต้นไม้ :  เสลา

เส้นรอบวง :    35.50   cm.

ความสูง :         4.85   m.