# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-4หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :   63    cm.

ความสูง :    4.20        m.