# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-5ปาล์ม

ชื่อต้นไม้ :  ปาล์ม

เส้นรอบวง :   54    cm.

ความสูง :      6.70      m.