# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-6หูกวาง

ชื่อต้นไม้ :  หูกวาง

เส้นรอบวง :    213   cm.

ความสูง :    8.99        m.