# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-170 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  8.41 m.