# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-7มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :      58 cm.

ความสูง :          4.76  m.