# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-8หูกวาง

ชื่อต้นไม้ :  หูกวาง

เส้นรอบวง :   200    cm.

ความสูง :      7.85      m.