# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-9มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :    115   cm.

ความสูง :     6.29       m.