# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-10 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :   145cm.

ความสูง :     11.31       m.