# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-11มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  46     cm.

ความสูง :   4.97         m.