# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-13ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :   69    cm.

ความสูง : 6.05           m.