# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-14มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   77    cm.

ความสูง :    5.21        m.