# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-15ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :   112    cm.

ความสูง :    7.20        m.