# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-16มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :    44   cm.

ความสูง :    4.97        m.