# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-17มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :    47   cm.

ความสูง :       4.85     m.