# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-18มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง : 120 cm.

 

ความสูง :   8.85         m.