# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-19มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   94    cm.

ความสูง :    10.18        m.