# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-20มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   79    cm.

ความสูง :  9.48          m.