# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-21มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  83     cm.

ความสูง :    9.48        m.