# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-22มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   138    cm.

ความสูง :     13.05       m.