# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-23มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   126    cm.

ความสูง :   10.73         m.