# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-24มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  110     cm.

ความสูง :      12.98      m.