# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-25มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   118    cm.

ความสูง :    12.63        m.