# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-27มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :    128   cm.

ความสูง :     12.63       m.