# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-172 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง : 30  cm.

ความสูง : 5.11  m.