# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-176 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  72 cm.

ความสูง :  15.05 m.