# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-177 มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :  29 cm.

ความสูง :  4.87 m.