# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-178 ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง :  42 cm.

ความสูง :  4.87 m.