# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-182 ลำไย

ชื่อต้นไม้ :  ลำไย

เส้นรอบวง :  18 cm.

ความสูง :  4.07 m.