# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-183 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  42 cm.

ความสูง :  5.47 m.