# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-185 มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :  25 cm.

ความสูง :  5.47 m.