# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-187 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  42 cm.

ความสูง :  6.40 m.