# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-190 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  9.45 m.