# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-196 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  46 cm.

ความสูง :  6.19 m.