# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-198 ชะมวง

ชื่อต้นไม้ :  ชะมวง

เส้นรอบวง :  21 cm.

ความสูง :  2.99 m.