# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-29มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :    มะม่วง   

เส้นรอบวง :       101   cm.

ความสูง :     12.63        m.